SOAL UTS GANJIL B.JAWA KLS VIII SMP/MTS

 


 1. A.      Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tanda ping (x) ingkang aksara a,b,c utawa d.
  1. Fathkur lunga menyang kutha seperlu boro golek gawean kanthi rekasa  Fatkhur kena diarani ….
   1. Urban                     c. Transito            
   2. Migran                   d. Transmigrasi

 

 1. Sing diarani program transmigrasi iku jan-jane duwe tujuan ….
  1. Kanggo nengteake duwet negara
  2. Kanggo ngrataake penyebaraning pendhudhuk
  3. Kanggo mindah wong wong mlarat ing kutha
  4. Kanggo tenaga ngethoki alas ing sumatra

 

 1. Ing ngisor iki tembung kang lumrah kanggo ukara kang ngrembug bab kependhudhukan yaiku ….
  1. Pangolahe siti       c. Nggaru sawah
  2. Puskesmas            d. Urbanisasi

 

 1. Kabeh mangkat bebarengan tranmigrasi menyang sitiung jalaran desane kanggo proyek wadhuk. Nanging Pak bei pilih tidhak lan mangkat dhewe kanthi ragat lan baya dhewe. Pak bei diarani transmigrasi
  1. Bedhol desa          c. Umum              
  2.  Swakarsa             d. Bebarengan

 

 1. ……. Kebenaran tenan aku !

Tembung penguwuh sing trep yaiku ….

 1. Ayo                        c. Wah  
 2.  Aduh                     d. Nah

 

 1. “Tobat – tobat” kalebu tembung penguwuh dipocapake kanggo nglahirake rasa ….
  1. Gumun banget     c. Seneng banget
  2.  Anyel banget       d. Gemes banget

 

 1. Aku lan kowe muga muga diparingi pepiling dining sing kuasa diparingi tembung linggase ….
  1. Paringi                    c. Paringe
  2.  Paring                    d. Peparing

 

 1. Ing ngisor iki panggonan umum kang mertombo nalikane lara yaiku ….
  1. Rumah sakit lan puskesma
  2. Lapangan lan dalan gedhe
  3.  Kantor pos lan masjid
  4.  Gardu lan balai

 

 1. Yem burat madhang piringe kudhu disisahi dhewetandha waca kang wacakake yaiku ….
  1. Titik                        c. Koma
  2.  Pakon                   d. Pitakon

 

 1. Basa krama inggile brengos, yaiku ….
  1. Rema                     c. Jaja
  2.  Rawis                    d. Jangga

 

 1. Lara ingkang remen olah raga punika pawakanipun ….
  1. Luhur                     c. Sumeh
  2.  Kiyeng                  d. Rumaket

 

 1. Ukara ing ngisar ngendhi kang jenenge ukara pawatarta ….
  1. Muga muga sesuk isuk ora udan
  2. Yen isih udan aja mulih dhisik
  3. Ayo padha melu senam pagi
  4. Bocah bocah lagi padha sirau basa jawa

 

 1. Aku ngrumangsani luput, mula kari ….
  1. Tadha banget       c. Tadha amin
  2.  Tadha duka         d. Tadha kringet

 

 1. Taneman punika … jalaran kirang siramen
  1. Nglayung               c. Nglintrik
  2.  Alum                     d. Pucet

 

 1. Wakltu pakdhe ngunduh mantu, kula dados among ….
  1. Dagang                  c. Tamu
  2.  Rasa                      d. Karsa

 

 1. B.      Pitakon pitakon kang ngisor iki wangsulana kang patitis !
  1. Sebutna wernane gaya bahasa lan terangna uga wenehana tuladha !
  2. Apa sing diarani Transmigrasi !
  3. Carane transmigrasi ioku werna werna apa wae, sebutna !
  4. Gawea tuladha surat undangan !
  5. Sawijine dina kowe lagi lara ora bisa mlebu sekolah.

Coba telpina karo kancamu, njaluk tulung kancamu mamitake marang bu guru yen kowe lagi lara !

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: